Pravidelná sportovní činnost mládeže 2020

Kód: 20/0245
Žadatel: SBA Squash club z.s.
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu statutárního města Ostravy pro období 2020 - 2021
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 28
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
100 000 Kč 50 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 25 000 Kč