Atletický program Hošťálkovice 2021

Kód: 20/0244
Žadatel: Atletický klub Hošťálkovice, z. s.
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu statutárního města Ostravy pro období 2020 - 2021
Stav žádosti: Neposkytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 16
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
300 000 Kč 50 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 0 Kč