Pokračování v revitalizaci sportovního areálu TJ Kunčičky

Kód: 20/0242
Žadatel: TJ Kunčičky, spolek
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu statutárního města Ostravy pro období 2020 - 2021
Stav žádosti: Neposkytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 14
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
741 000 Kč 390 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 0 Kč