Rozvoj zázemí fotbalového areálu

Kód: 20/0240
Žadatel: Fotbalový klub SK Polanka nad Odrou z.s.
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu statutárního města Ostravy pro období 2020 - 2021
Stav žádosti: Neposkytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 19
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
178 000 Kč 178 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 0 Kč