Revitalizace hlavního střediska TJB na Budečské

Kód: 20/0238
Žadatel: Tělovýchovná jednota Baník Ostrava
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu statutárního města Ostravy pro období 2020 - 2021
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 32
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
2 300 000 Kč 1 991 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 450 000 Kč