Taneční sport hýbe Ostravou!!!

Kód: 20/0234
Žadatel: Dance studio Ostrava z.s.
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu statutárního města Ostravy pro období 2020 - 2021
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 29
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
720 000 Kč 50 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 25 000 Kč