Regenerační centrum 1. Judo clubu Baník Ostrava

Kód: 20/0229
Žadatel: 1. Judo club Baník Ostrava, z.s.
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu statutárního města Ostravy pro období 2020 - 2021
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 35
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
944 000 Kč 844 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 700 000 Kč