Rekonstrukce šaten a zázemí pro sportovce K+K LABYRINT OSTRAVA z.s.

Kód: 20/0228
Žadatel: K+K LABYRINT OSTRAVA z.s.
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu statutárního města Ostravy pro období 2020 - 2021
Stav žádosti: Neposkytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 11
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
358 000 Kč 150 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 0 Kč