Kdo je připraven, není překvapen

Kód: 20/0227
Žadatel: SWANKY, spolek
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu statutárního města Ostravy pro období 2020 - 2021
Stav žádosti: Neposkytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 24
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
190 000 Kč 50 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 0 Kč