Rekonstrukce posilovny v hale Tatran

Kód: 20/0221
Žadatel: Basketbalový klub NH Ostrava a.s.
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu statutárního města Ostravy pro období 2020 - 2021
Stav žádosti: Neposkytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 20
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
235 000 Kč 170 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 0 Kč