Klub futsalu KFV Roub Vítkovice v soutěžní sezóně 2020/2021

Kód: 20/0220
Žadatel: KFV Roub Vítkovice, z.s.
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu statutárního města Ostravy pro období 2020 - 2021
Stav žádosti: Neposkytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 15
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
500 000 Kč 50 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 0 Kč