Abeceda fotbalu dětí a mládeže základních škol města Ostravy.

Kód: 20/0218
Žadatel: Městský fotbalový klub Ostrava
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu statutárního města Ostravy pro období 2020 - 2021
Stav žádosti: Neposkytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 12
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
80 000 Kč 40 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 0 Kč