Zajištění trénikového procesu mládeže, zlepšení kvality fotbalového hřiště a rozšíření možností tréninku

Kód: 20/0217
Žadatel: Tělovýchovná jednota Velká Polom, z.s.
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu statutárního města Ostravy pro období 2020 - 2021
Stav žádosti: Neposkytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
50 000 Kč 50 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 0 Kč