Rekonstrukce částí areálu, které jsou v havarijním stavu

Kód: 20/0215
Žadatel: TJ Sokol Hrabová, z.s.
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu statutárního města Ostravy pro období 2020 - 2021
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 34
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
1 385 000 Kč 1 345 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 800 000 Kč