Podpora TJ SLOVAN OSTRAVA

Kód: 20/0209
Žadatel: Tělovýchovná jednota SLOVAN OSTRAVA, z.s.
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Program na podporu tělovýchovy a sportu z rozpočtu statutárního města Ostravy pro období 2020 - 2021
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 25
Bodové hodnocení: 25
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
300 000 Kč 50 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 25 000 Kč