Angličtina každý den, provází nás s úsměvem

Kód: 20/0162
Žadatel: Mateřská škola Ostrava, Lechowiczova 8, příspěvková organizace
Oblast podpory: Oblast bilingvní a cizojazyčné výuky
Název výzvy: Program na podporu cizojazyčné výuky pro školní rok 2020/2021
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 30
Bodové hodnocení: 45
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
450 000 Kč 450 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 205 000 Kč