Podpora rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky

Kód: 20/0114
Žadatel: Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace
Oblast podpory: Oblast bilingvní a cizojazyčné výuky
Název výzvy: Program na podporu cizojazyčné výuky pro školní rok 2020/2021
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 30
Bodové hodnocení: 78
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
997 000 Kč 500 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 356 000 Kč