Konference Barcamp Ostrava 2019

Kód: 19/1663
Žadatel: Moravio s.r.o.
Oblast podpory: Oblast školství
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Neposkytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
200 000 Kč 50 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 0 Kč