Slavíme 30 let svobody

Kód: 19/1657
Žadatel: VK Ostrava, s.r.o.
Oblast podpory: Oblast tělovýchovy a sportu
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Neposkytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
47 000 Kč 30 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2019 0 Kč