Ostravská noc vědců a národní koordinátorství Noci vědců 2020

Kód: 19/1523
Žadatel: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Oblast podpory: Oblast školství
Název výzvy: Mimořádná dotace
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
1 100 000 Kč 100 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 100 000 Kč