EDIN´s Challenge 2020

Kód: 19/1502
Žadatel: EDUCATION INSTITUTE základní škola, mateřská škola, s.r.o.
Oblast podpory: Oblast školství
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO v oblasti školství na rok 2020
Stav žádosti: Neposkytnuto
Minimální požadované body: 60
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
235 000 Kč 190 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 0 Kč