Podpora celoroční činnosti Souoru lidových písní a tanců Hlubina,z.s.

Kód: 19/1497
Žadatel: Soubor lidových písní a tanců Hlubina, z.s.
Oblast podpory: Oblast volného času
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO na rok 2020 včetně Podmínek pro jednotlivé oblasti
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 35
Bodové hodnocení: 43
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
434 000 Kč 180 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 110 000 Kč