Ať je hudba tvůj lék

Kód: 19/1493
Žadatel: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Sokolovská 1168, příspěvková organizace
Oblast podpory: Oblast školství
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO v oblasti školství na rok 2020
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 60
Bodové hodnocení: 84
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
90 000 Kč 85 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 50 000 Kč