UmCirkum - platforma pro nový cirkus v Ostravě 2020

Kód: 19/1492
Žadatel: Cirkus trochu jinak, z. s.
Oblast podpory: Oblast volného času
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO na rok 2020 včetně Podmínek pro jednotlivé oblasti
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 35
Bodové hodnocení: 39
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
1 463 300 Kč 297 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 50 000 Kč