Přijďte k nám - u nás to žije každý den

Kód: 19/1487
Žadatel: Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o.
Oblast podpory: Oblast školství
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO v oblasti školství na rok 2020
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 60
Bodové hodnocení: 87
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
311 000 Kč 210 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 140 000 Kč