Barevný svět na Hrdličkách

Kód: 19/1483
Žadatel: Základní škola, Ostrava-Poruba, A. Hrdličky 1638, příspěvková organizace
Oblast podpory: Oblast školství
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO v oblasti školství na rok 2020
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 60
Bodové hodnocení: 86
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
123 000 Kč 93 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 60 000 Kč