English 4 fun

Kód: 19/1482
Žadatel: Trendum, o.p.s.
Oblast podpory: Oblast volného času
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO na rok 2020 včetně Podmínek pro jednotlivé oblasti
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 35
Bodové hodnocení: 39
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
13 000 Kč 10 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 10 000 Kč