Poklady Landeku

Kód: 19/1464
Žadatel: Balónek z.s.
Oblast podpory: Oblast volného času
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO na rok 2020 včetně Podmínek pro jednotlivé oblasti
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 35
Bodové hodnocení: 40
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
240 000 Kč 120 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 66 000 Kč