Podpora volnočasových činností na základní škole Kosmonautů 13 a příprava 15. ročníku výstavy Ostrava očima dětí

Kód: 19/1457
Žadatel: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace
Oblast podpory: Oblast školství
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO v oblasti školství na rok 2020
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 60
Bodové hodnocení: 81
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
132 000 Kč 117 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 60 000 Kč