Podpora provozu Komunitního centra Archa Poruba

Kód: 19/1445
Žadatel: Spolek AktivSen
Oblast podpory: Oblast volného času
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO na rok 2020 včetně Podmínek pro jednotlivé oblasti
Stav žádosti: Neposkytnuto
Minimální požadované body: 0
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
1 430 000 Kč 150 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 0 Kč