Sportem bavíme Ostravu!!!

Kód: 19/1438
Žadatel: Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace
Oblast podpory: Oblast školství
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO v oblasti školství na rok 2020
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 60
Bodové hodnocení: 71
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
387 000 Kč 187 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 50 000 Kč