ZAŽÍT DIVADLO - umělecko-vzdělávací programy v NDM

Kód: 19/1437
Žadatel: Ateliér pro děti a mládež při Národním divadle moravskoslezském, spolek
Oblast podpory: Oblast školství
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO v oblasti školství na rok 2020
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 60
Bodové hodnocení: 76
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
421 000 Kč 129 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 50 000 Kč