NAJDI SE - celoroční cyklus odborných výukových programů pro žáky ostravských škol

Kód: 19/1435
Žadatel: Středisko volného času, Ostrava - Moravská Ostrava, příspěvková organizace
Oblast podpory: Oblast školství
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO v oblasti školství na rok 2020
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 60
Bodové hodnocení: 100
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
300 000 Kč 250 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 250 000 Kč