Cesta časem. Dávné dějiny v současných souvislostech – pilotní projekt edukace žáků 2. stupně základních škol v oblasti dějepisu, zeměpisu a vlastivědy.

Kód: 19/1433
Žadatel: Muzeum Jantarové stezky a Hedvábné cesty, z.s.
Oblast podpory: Oblast školství
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO v oblasti školství na rok 2020
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 60
Bodové hodnocení: 70
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
359 000 Kč 250 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 60 000 Kč