Zajištění celoroční činnosti hasičské drobotiny

Kód: 19/1431
Žadatel: SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Pustkovec
Oblast podpory: Oblast volného času
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO na rok 2020 včetně Podmínek pro jednotlivé oblasti
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 35
Bodové hodnocení: 39
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
88 889 Kč 80 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 33 000 Kč