Za sportem i zábavou ve školce nás přivedou

Kód: 19/1426
Žadatel: Mateřská škola Ostrava-Radvanice, Těšínská 279, příspěvková organizace
Oblast podpory: Oblast školství
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO v oblasti školství na rok 2020
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 60
Bodové hodnocení: 82
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
74 000 Kč 74 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 40 000 Kč