Co nám řekly barvičky

Kód: 19/1421
Žadatel: Mateřská škola Ostrava, Blahoslavova 6, příspěvková organizace
Oblast podpory: Oblast školství
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO v oblasti školství na rok 2020
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 60
Bodové hodnocení: 79
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
83 000 Kč 83 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 40 000 Kč