Antracity fest aneb vlastní tvorba žáků dnes

Kód: 19/1420
Žadatel: Střední odborná škola waldorfská, Ostrava, příspěvková organizace
Oblast podpory: Oblast školství
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO v oblasti školství na rok 2020
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 60
Bodové hodnocení: 79
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
84 000 Kč 84 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 40 000 Kč