Projekt na podporu celoroční činnosti dětských pěveckých sborů

Kód: 19/1417
Žadatel: Základní škola, Ostrava-Poruba, J. Valčíka 4411, příspěvková organizace
Oblast podpory: Oblast školství
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO v oblasti školství na rok 2020
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 60
Bodové hodnocení: 83
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
518 000 Kč 230 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 130 000 Kč