Technická dovednost, Sportuje celá škola

Kód: 19/1410
Žadatel: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh,Volgogradská 6B, příspěvková organizace
Oblast podpory: Oblast školství
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO v oblasti školství na rok 2020
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 60
Bodové hodnocení: 72
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
202 000 Kč 202 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 60 000 Kč