Přátelství hranicemi nekončí

Kód: 19/1406
Žadatel: Základní škola Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvková organizace
Oblast podpory: Oblast školství
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO v oblasti školství na rok 2020
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 60
Bodové hodnocení: 78
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
300 000 Kč 205 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 90 000 Kč