ADAPTAČNÍ A ZÁŽITKOVÉ KURZY

Kód: 19/1403
Žadatel: LODĚNICE POD HRADEM, z.s.
Oblast podpory: Oblast školství
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO v oblasti školství na rok 2020
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 60
Bodové hodnocení: 76
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
240 000 Kč 150 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 60 000 Kč