Umíme, víme, chceme! 2

Kód: 19/1393
Žadatel: Základní škola Ostrava-Michálkovice, U Kříže 28, příspěvková organizace
Oblast podpory: Oblast vzdělávání a talentmanagementu
Název výzvy: Program na podporu vzdělávání a talentmanagementu na území statutárního města Ostrava na rok 2020 a 1. čtvrtletí 2021
Stav žádosti: Neposkytnuto
Minimální požadované body: 60
Bodové hodnocení: 0
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
990 000 Kč 990 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 0 Kč