Tvoříme, hrajeme si a zkoumáme - I.

Kód: 19/1387
Žadatel: Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Nezvalovo nám. 856, příspěvková organizace
Oblast podpory: Oblast školství
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO v oblasti školství na rok 2020
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 60
Bodové hodnocení: 89
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
70 000 Kč 70 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 50 000 Kč