Orchestrální příměstský tábor

Kód: 19/1384
Žadatel: Dechový orchestr Ostrava, spolek
Oblast podpory: Oblast volného času
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO na rok 2020 včetně Podmínek pro jednotlivé oblasti
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 35
Bodové hodnocení: 40
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
170 000 Kč 130 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 30 000 Kč