Rozloučení s předškoláky

Kód: 19/1383
Žadatel: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15, příspěvková organizace
Oblast podpory: Oblast školství
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO v oblasti školství na rok 2020
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 60
Bodové hodnocení: 75
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
160 000 Kč 160 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 60 000 Kč