Kreativně celým rokem

Kód: 19/1379
Žadatel: Mateřská škola Zelená 73/A, příspěvková organizace
Oblast podpory: Oblast školství
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO v oblasti školství na rok 2020
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 60
Bodové hodnocení: 71
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
147 000 Kč 147 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 40 000 Kč