Vytváření podmínek pro integraci dětí a mládeže v rámci mezinárodní spolupráce a reprezentace města Ostravy v roce 2020

Kód: 19/1376
Žadatel: Základní škola, Ostrava - Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace
Oblast podpory: Oblast školství
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO v oblasti školství na rok 2020
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 60
Bodové hodnocení: 74
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
350 000 Kč 198 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 70 000 Kč