Kariérový poradce ZŠ a WZŠ L.Štúra, Ostrava Poruba.

Kód: 19/1372
Žadatel: Základní škola a waldorfská základní škola, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
Oblast podpory: Oblast školství
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO v oblasti školství na rok 2020
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 60
Bodové hodnocení: 87
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
60 000 Kč 60 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 40 000 Kč