Táborová základna 2020

Kód: 19/1370
Žadatel: Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina J.Á.Komenského
Oblast podpory: Oblast volného času
Název výzvy: Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO na rok 2020 včetně Podmínek pro jednotlivé oblasti
Stav žádosti: Poskytnuto
Minimální požadované body: 35
Bodové hodnocení: 42
Transfer MO: N

Přehled čerpání projektu:

Náklady Požadovaná částka
60 200 Kč 45 000 Kč
Rok čerpání Přidělená částka
2020 33 000 Kč